Årsmøte

Her finner du årsmøtepapirer til årets møte og tidligere årsmøter. Årsmøtet avvikles i slutten av oktober.
Detaljert innkalling annonseres i lokalpressen og legges ut på hjemmesiden i god tid før møtet.

Vel møtt!