Dugnad i båthavna

Sist lørdag deltok mange av medlemmene i Søm båtforening på dugnad for å klargjøre havna til årets båtsesong.

Søm Båtforening har rundt 300 medlemmer og 235 båtplasser. Som de fleste andre båtforeninger inngår dugnad som en del av aktiviteten til foreningens medlemmer. Sist lørdag var det innkalt til dugnad for å få klargjort området til årets båtsesong.

Brygganlegget vårt åpner søndag 7. april.

Det vil være noen gjenstående arbeider, bl.a. betyr dette at båtplasser på østre side av steinbrygge er ikke ferdig.
Tilhørende båteiere finner en plass i det øvrige anlegg og merker båten sin med navn og telefonnummer.

I år vil vi også få gleden av ny slipp som snart står ferdig. Vi regner med at alt er ferdigstilt i løpet av 14 dager.
Fram til da vil den tidvis være stengt på grunn av støpearbeider.