Medlemsinfo.

 • Alle fortøyinger skal være strekkavlastet med fjærer eller lignende. Dette for å unngå skader både på båt og brygge ved uvær.

 • Ingen må fortøye slik at baugspyd strekker seg ut på gangvei. Dette er viktig av sikkerhetsmessige årsaker. Ved event. brann skal tilgang kunne skje uhindret. Det samme ved ulykker hvor det er behov for å kunne ferdes uhindret på brygga.

 • Søppeldunkene er beregnet for restavfall. Dersom dunkene er fulle, ikke sett søppelet på siden av dunkene, ta søppelet med hjem. Søppel som ikke blir lagt i dunkene blir garantert spredt utover brygga til alles ergrelse.

 • Selve betongbrygga skal ikke benyttes til parkering, kun til kortere opphold for på-, og avlasting.

 • All parkering skal gjøres på parkeringsplassen. Husk å sette parkeringsbevis godt synlig i frontruta.

 • Båthengere skal ikke plasseres på parkeringsplassen. Disse vil bli fjernet på eiers regning.

 • Båter som settes på parkeringsplassen utenom sesong skal enten stå på båthenger eller i krybbe.

 • Foreningen drives i stor grad av frivillige. Derfor er man avhengig av at medlemmer utfører dugnader og nattevakter som styret planlegger. Ikke utført dugnad eller nattevakt 'belønnes' med et begyr fastsatt av styret.
  (Som for 2020 er på 1500,-)

 • Hundeeiere henstilles til å overholde båndtvangen. Denne gjelder også på bryggeanlegget.